Hướng dẫn tải file google driver bằng lệnh Wget

Như mọi người đã biết wget là lệnh rất phổ biến trên các hệ điều hành Linux. Lệnh wget này được sử dụng để download các tập tin từ mạng internet về máy tính. Thường lệnh này dùng để tải các file có đường dẫn rõ ràng cụ thể . Để tải được file từ google drive thì sẽ khó hơn vì drive sẽ sinh ra các đường dẫn ngẫu nhiên tuỳ từng loại file và dung lượng.

  • Lấy FileID  từ đường dẫn được chia sẻ google drive

Ghi chú dòng được gạch chân màu đỏ là FileID

Lưu ý: Trong đó FileID là đoạn ID của file chúng ta vừa lấy được còn FileName là tên file mà bạn muốn đặt lưu về máy, thường tên FileName đặt theo cùng với định dạng với file tải về ví dụ bạn tải file là định dạng zip thì file  tên cùng định dạng abc.zip (.gz, .tar,…)

  • Lệnh tải file dung lượng nhỏ
				
					wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=FileID' -O FileName
				
			
  • Lệnh tải file dung lượng lớn
				
					wget --load-cookies /tmp/cookies.txt "https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=$(wget --quiet --save-cookies /tmp/cookies.txt --keep-session-cookies --no-check-certificate 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=FileID' -O- | sed -rn 's/.*confirm=([0-9A-Za-z_]+).*/\1\n/p')&id=FileID" -O FileName && rm -rf /tmp/cookies.txt
				
			

Lưu ý: Lệnh tải trên file dung lượng lớn có thể áp dụng được với cả file có dung lượng nhỏ. Nhưng lệnh với file dung lượng nhỏ không áp dụng được với file dung lượng lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nội dung

On Key

Related Posts

Linux
admin

Lorem Ipsum

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever

Read More »